A A A

Accommodatie

De IJsvereniging "Kagermeer" organiseert activiteiten op verschillende accommodaties:

 

  • Waarschijnlijk wordt De Ontmoeting, Hoofdweg 2036 te Buitenkaag in voorkomend geval gebruikt als start- & finishlocatie voor Molen- & Merentochten zodra er betrouwbaar natuurijs is. In ieder geval wordt deze locatie gebruikt voor de jaarvergadering, de ALV..

  • De Ontmoeting en gymzaal worden ook gebruikt voor het geven van droogtrainingen en bijeenkomsten van de trainingsgroepen.

  • Op de kunstijsbanen in Leiden en Haarlem worden tijdens het winterseizoen schaatstrainingen georganiseerd en begeleid e.e.a. onder de koepel van de STS-KGM.

  • De skeelerbaan in Lisserbroek wordt gebruikt voor het geven van skeelertrainingen.

 

 

Natuurijs:

 

Trainingslocaties KGM:
De Ontmoeting & Gymzaal
Hoofdweg 2036
2158MC Buitenkaag
Skeelerbaan
Hillegommerdijk 52-54
2165AN Lisserbroek
IJsbaan Leiden
Vondellaan 41
2332 AA LEIDEN
Telefoon: 071 - 5769344

IJsbaan Haarlem
IJsbaanlaan 2
2024 AV Haarlem
Telefoon: 023-5254000